Individuel lederudvikling.

Sæt fokus på din ledelsespraksis

Individuel lederudvikling

Dream big20366182_s
Vi tilbyder forløb med fokus på individuel lederudvikling. Forløbet giver dig rum til at reflektere over din egen ledelsespraksis og sætte fokus på tanker, overvejelser, muligheder og udfordringer. Forløbet kan tage udgangspunkt i et konkret problem eller udfordring, men kan også være en lejlighed til at stoppe op og reflektere over dit liv og din retning – som person eller som leder.

Igennem samtaler med vores erhvervspsykolog kan du sætte fokus på de områder i dit liv, som knytter an til dit arbejde. Det kan handle fx handle om:

  • Udvikling af dig selv som menneske og leder
  • Egen ledelsespraksis
  • Mening og eksistentielle overvejelser
  • Balance imellem arbejdsliv og andet liv
  • Udfordringer i arbejdet
  • Fokus på tanker, overvejelser, muligheder og udfordringer

Temaet for samtalerne vælges af dig. At sætte ord på sit liv, sine udfordringer og muligheder er en vej til at skabe refleksion, læring og udvikling.

Forsamtale

Et individuelt lederudviklingsforløb hos Selectia starter med en forsamtale, hvor vi i fællesskab definerer målet med forløbet. Forsamtalen varer typisk 1-1½ time og handler om at afdække hvilke problemstillinger og områder, du ønsker at arbejde med. Relationen imellem dig og vores erhvervspsykolog er afgørende for, at du kan nå dine mål med samtaleforløbet, så derfor er forsamtalen en god anledning til at vurdere om du føler, om samarbejdet kan bringe dig derhen, hvor du ønsker.

Forløbet

Når vi har afholdt forsamtalen, lægger vi i fællesskab en plan for det videre forløb. Frekvensen af sessionerne vil variere alt efter hvilke områder, du ønsker at arbejde med. Drejer det sig fx om forandringer og udvikling på lang sigt, vil frekvensen typisk være en session hver 3.-4. uge.

Forløbets længde vil tilsvarende variere alt efter hvilke områder, du ønsker at arbejde med. Et typisk forløb vil vare mellem 6 og 12 samtaler og afhænger af, hvornår du oplever, at dine mål med forløbet er nået.

Psykologen

Psykolog er en beskyttet titel. Det vil sige, at en man kun kan kalde sig psykolog, hvis man har gennemgået en 5-årig universitetsuddannelse (cand. psych.). Samtaler hos en psykolog er dermed din garanti for et højt fagligt niveau.

Ønsker du et samtaleforløb gennem Selectia, vil du møde erhvervspsykolog Mads Lindholm, der er uddannet psykolog, cand. psych., HD(O), ph.d. fra Aalborg Universitet. Mads arbejder med at skabe udvikling og balance for mennesker og organisationer og er som psykolog og forsker højt specialiseret i samspillet mellem menneske og arbejde. I et samtaleforløb med Mads Lindholm vil du møde en høj faglighed forenet med en imødekommende og rummende atmosfære.

Tavshedspligt og etik

Alt, hvad du taler med psykologen om, er underlagt tavspligt. Det vil sige, at intet af det, du fortæller, vil blive fortalt videre til nogen.

Hos Selectia følger vi Etiske princippet for nordiske psykologer, som handler om respekt, kompetence, ansvar og integritet:

  • Respekt: Du vil blive mødt med respekt for dit privatliv, din ret til selvbestemmelse og indflydelse på forløbet og din ret til fuldstændig fortrolighed.
  • Kompetence: Vi baserer vores arbejde på et højt fagligt niveau. Det betyder også, at vi siger nej, hvis vi møder opgaver, der ikke ligger inden for vores kompetenceområde.
  • Ansvar: Vi har et ansvar for at anvende de korrekte metoder og tilgange og et ansvar over for dig som klient, der bl.a. handler om kontinuitet i forløbet og en løbende sikring af, at du føler, at forløbet når dine mål og ønsker.
  • Integritet: Saglighed og faglighed er essentielt og du vil opleve åbenhed i forhold til økonomi og anvendte metoder. Samtidigt er relationen mellem dig og psykologen professionel.

Du er altid velkommen til at spørge nærmere til vores metoder og etiske principper for individuel rådgivning.

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du ønsker at starte et forløb, så kontakt vores dygtige erhvervspsykolog Mads Lindholm, tlf. 40 44 48 44, ml@selectia.dk, og hør mere om, hvad vi kan gøre for netop dig.

Back to Top
UA-48352922-1